CSRD-wetgeving en PayChecked in Transport

CSRD-wetgeving en PayChecked in Transport

Geplaatst op:

Hoe garandeert jullie bedrijf dat mensenrechten over de gehele keten gerespecteerd worden?’ Deze vraag, die momenteel minder aandacht krijgt dan de CO2-uitstoot of het duurzaamheidsbeleid, zal in de nabije toekomst ongetwijfeld vaker gesteld worden. Dit komt door de Europese CSRD-regelgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Wat is CSRD-wetgeving

CSRD een nieuwe Europese richtlijn. In de rapportage presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. De informatie op de website van evofenedex geeft ook een heldere uitleg: de CSRD-regelgeving verplicht beursgenoteerde bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers om jaarlijks verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsinspanningen. De vereisten worden elk jaar strenger, waardoor steeds meer bedrijven aan de rapportageverplichtingen moeten voldoen.

Rapportage voor toeleveranciers en afnemers

De rapportagevereisten beperken zich niet tot eigen bedrijfsactiviteiten; ze omvatten ook de activiteiten van alle toeleveranciers en afnemers, de zogenaamde Scope 3. Dit betekent dat de totale duurzaamheidsimpact van een onderneming wordt beoordeeld.

Dit heeft implicaties voor mkb-bedrijven die niet direct onder de wet vallen, aangezien de benodigde informatie van hen afkomstig zal zijn. Lever je producten of diensten aan een groter bedrijf, dan gaan ze hun keten na. En dan stellen ze jou ook vragen. Grote bedrijven kijken strenger naar hun aanbieders en dienstverleners. Ze moeten wel, want anders kunnen ze zelf niet voldoen aan de richtlijn.

Het beantwoorden van de vraag

Wat betreft de naleving van mensenrechten op het gebied van juiste beloning in de Nederlandse transportsector, kan elk bedrijf deze vraag beantwoorden met het Keurmerk PayChecked in Transport.

Goed werkgeverschap

PayChecked in Transport is een keurmerk waarmee transportbedrijven aantonen dat zij hun werknemers conform de cao-afspraken betalen en hun personeels- en loonadministratie op orde hebben. Dit onderscheidt hen positief en demonstreert goed werkgeverschap.

Bereid je voor en meld je aan

Als leverancier of opdrachtgever dien je je dus voor te bereiden op de naderende CSRD-wetgeving. Meld je aan bij één van de officiële inspectie-instellingen op de website.

Terug naar het overzicht