Inspectie-instellingen

De controle wordt gedaan door een geregistreerde inspectie-instelling. Bij de controle staat een aantal onderwerpen centraal:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming
  2. Klachtenprocedures
  3. Contracten
  4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer.

Onderstaande inspectie-instellingen kunt u benaderen om voor uw bedrijf de controle uit te voeren:

Bureau Cicero
038 720 08 21
contact@cicero.nl
www.cicero.nl

Normec VRO
088 89 44 001
info-vro@normecgroup.com
www.normecvro.nl

TÜV NORD Nederland
0499 339 528
sales@tuv.nl
www.tuv.nl

BELANGRIJK: wat te doen bij wisseling van inspectie-instelling?

Wanneer u in de toekomst wenst over te stappen van inspectie-instelling dient u overeenkomstig artikel 6 lid 10 van het keurmerkreglement zich opnieuw aan te melden bij de Stichting PayChecked in Transport.
De stichting accepteert enkel een overstap wanneer u eventuele afwijkingen heeft hersteld bij de vorige inspectie-instelling.
Daarnaast dient u de stichting PayChecked te laten weten wanneer de inspectie bij de nieuwe inspectie – instelling plaats vindt, uiterlijk één maand voorafgaand aan de inspectiedatum.

Werkt u bij een inspectie-instelling en wilt u weten of uw bedrijf zich ook kan aansluiten?
Neem dan contact op met het secretariaat van PayChecked in Transport via info@paychecked.nl of 070 - 312 39 25.