Organisatie

Stichting PayChecked in Transport bestaat uit een bestuur, secretariaat, College van Deskundigen en Commissie van Beroep.

Bestuur

De stichting wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit twee vertegenwoordigers van TLN, twee vertegenwoordigers van evofenedex en een onafhankelijk voorzitter.

Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van de operationele bedrijfsvoering en stelt alle normen, regelingen en procedures vast.

 • Brigitte van der Burg

  Brigitte van der Burg

  onafhankelijk voorzitter

  Sinds November 2020 is Brigitte voorzitter van PayChecked in transport. Zij is eigenaar van BritburgAdvies. Daarnaast is zij ook voorzitter van NBBU, woordvoerder van SFNN en voorzitter van de raadsleden van de KNVB. Van 2006 -2017 was zij Tweede Kamer lid voor de VVD.

  Volgens Brigitte van der Burg:

  "Ketenaansprakelijkheid is één ding, maar als keten willen we ook aangesproken worden op goed werk- en opdrachtgeverschap."

 • Ruud Jongeneel

  Ruud Jongeneel

  Bestuurslid namens TLN

  Ruud Jongeneel runt samen met zijn broer Ard, Technisch Directeur, het familiebedrijf Jongeneel Transport. Al meer dan 67 jaar is het transportbedrijf gespecialiseerd in het vervoer van industriële en vloeibare gassen. Met 225 medewerkers, waarvan 175 chauffeurs, verzorgen zij vanuit Valkenburg (ZH) en Rotterdam, transporten door heel Europa.

  Volgens Ruud Jongeneel:

  "Het keurmerk is voor mij een bevestiging van goed werkgeverschap. Daarnaast is het een goed signaal richting onze klanten."

 • Theo Heemskerk

  Theo Heemskerk

  Bestuurslid namens evofenedex

  Via zijn bedrijf THK works verleend Theo Interim management & advies in de logistieke sector. Hij is vanaf de introductie van het keurmerk, in 2015/2016, al bestuurslid van PayChecked in Transport.

 • Peter Ruyter

  Peter Ruyter

  Bestuurslid namens evofenedex

  Peter heeft zich als allround jurist met ruime ervaring opgebouwd in advocatuur en bedrijfsleven ruim 23 jaar ingezet voor ledenbedrijven van evofenedex. Hij brengt nu met enthousiasme zijn expertise in als bestuurslid van Paychecked.

  Volgens Peter Ruyter:

  "Aansprakelijkheid voor onderbetaling van chauffeurs kan alleen worden voorkomen door hierop te controleren. Paychecked doet dit voor opdrachtgevers in de logistieke keten."

 • Natalie Krul

  Natalie Krul

  Adviseur voor het bestuur

  Sinds 2002 is Natalie werkzaam als Beleidsadviseur Handhaving en Toezicht bij TLN. Haar missie is de praktijk en beleid te verbinden, het creëren van bewustzijn van de regels binnen de sector, het creëren van bewustzijn van de uitdagingen in de sector binnen de beleidsmakers en handhavers, en het verbeteren van het niveau van harmonisatie en gelijke kansen binnen Nederland en de EU.

  Volgens Natalie Krul:

  "Met Paychecked op zak maak je zichtbaar dat de loonbetaling correct is. Dat geeft een positieve uitstraling naar opdrachtgevers en werknemers"

Secretariaat

De dagelijkse uitvoering van het beleid ligt bij het secretariaat. Secretariaatswerkzaamheden worden uitgevoerd management ondersteuner Angela Ashruf en secretaris Hans van Schaik. De secretaris is het aanspreekpunt voor bestuur, College van Deskundigen, commissie van Beroep en ondernemers.

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen (CvD) adviseert het bestuur over het keurmerk. Dit kunnen adviezen zijn over alle aspecten van het keurmerk.

In het CvD zitten vertegenwoordigers van:

 • Keurmerkhouders
 • Inspectie-instellingen
 • evofenedex
 • TLN

Commissie van Beroep

Wanneer een vervoerder en een inspectie-instelling een meningsverschil hebben en het meningsverschil wordt niet weggenomen door een bezwaarprocedure dan bestaat de mogelijkheid om de casus voor te leggen aan de Commissie van Beroep. Zij beoordelen of het beroep terecht is ingesteld of niet. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend. De Commissie van Beroep kan naar aanleiding van een beroepsprocedure het bestuur adviseren om de normen of reglementen aan te passen.