16 april 2021

Online cao-workshop inspecteurs PayChecked in Transport - iedereen geslaagd

37 inspecteurs en andere belanghebbenden namen onlangs deel aan twee online cao-workshops die werden gegeven door mr. Piet Massuger. Hij is al 20 jaar werkzaam bij TLN en begeeft zich, zoals hij het zelf noemt, op twee terreinen. ‘Ik procedeer voor bedrijven die lid zijn van TLN op het terrein van arbeidsrecht, sociale zekerheid en rij- en rusttijden. Denk hierbij aan procedures voor een TLN-lid dat wordt aangesproken met een loonvordering; een claim van een medewerker. Als de werkgever van mening is dat dit onterecht is, kunnen ze mij inschakelen voor juridische ondersteuning. Het voordeel is dat wij de cao erg goed kennen maar ook biedt het TLN-lidmaatschap de werkgever een financieel voordeel. Daarnaast geef ik cao-workshops aan auditeurs van inspectiebureaus die betrokken zijn bij het PayChecked in Transport keurmerk, verzorg ik workshops op het terrein van het arbeidsrecht voor directies, leidinggevenden en HR-medewerkers van TLN-lidbedrijven en verzorg ik, samen met een collega de workshop Rij- en rusttijden en digitale tachograaf die voor chauffeurs uren oplevert in het kader van de nascholing.’

Wat is het belang van een cao-workshop voor Paychecked keurmerkhouders?

‘Paychecked in Transport is tot stand gekomen naar aanleiding van de ‘Wet Aanpak Schijnconstructies’.  Op basis van die wet kunnen werknemers niet alleen een loonclaim bij de eigen werkgever neerleggen maar ook bij de opdrachtgever en anderen in de keten voor wie hij werkt, maar met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft. Om te trachten die aansprakelijkheid te voorkomen zal de opdrachtgever moeten aantonen dat hij alleen werkt met opdrachtnemers die aan bepaalde eisen voldoen, waaronder die dat hij de werknemers netjes betaalt. Loonbetalingsafspraken zijn vastgelegd in de cao voor het Beroepsgoederenvervoer. De inspecteur die de loon- en salarisadministratie komt controleren dient dan wel op de hoogte te zijn van de inhoud van de cao Beroepsgoederenvervoer Het Paychecked keurmerk omvat meer aspecten dan loonbetalingen. Deze workshop heeft alleen betrekking op het deel van de inspectie dat betrekking heeft op de cao.’

Wat is het belang van inspecteurs om deel te nemen aan de cao-workshop?

‘Voor net ingestroomde inspecteurs is het nieuwe informatie. Inspecteurs die al langer in het vak zitten, houden zo hun kennis op peil. Voor de inspecteur is het van belang omdat hij of zij met het behaalde certificaat weer audits kan uitvoeren.’

Hoe vaak vindt de workshop plaats?

‘De workshop wordt nu ongeveer één keer per twee jaar gegeven. Vanuit Paychecked wordt de behoefte onder inspectiebedrijven gepeild. Afhankelijk van de CAO-wijzigingen, nieuwe inspectiebureaus of instroom van nieuwe inspecteurs wordt een planning gemaakt.’

Zijn er veel inhoudelijke veranderingen in de workshop?

‘Tot nu tot is de inhoud in grote lijnen hetzelfde. Momenteel wordt er weer onderhandeld over de cao. Als daar wijzigingen uit voortkomen die betrekking hebben op de onderwerpen waarop het PayChecked keurmerk betrekking heeft, zal de workshop daarop worden aangepast. In de feedback op de laatste workshop werd aangegeven dat het zwaartepunt van de audits ligt bij koeriersbedrijven. Het accent in een audit bij koeriersbedrijven ligt op iets andere onderdelen in de cao, dan bij een heel groot transportbedrijf. We gaan de inhoud dus meer aanpassen op de behoefte van de deelnemers. Anderzijds zal dat niet tot hele grote wijzigingen leiden omdat voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen geldt dat zij overeenkomstig die cao moeten handelen.’

De workshop en de uiteindelijke test waren online. Hoe gaat dat in zijn werk?

‘Het was voor mij de eerste keer dat ik deze workshop online heb gegeven. De workshop is iets korter, omdat je toch wat minder interactie hebt. Maar verder gaat ook een online cao-workshop prima.

Aan het einde van de workshop vond de test online plaats. Ik heb de test gemaakt en het PayChecked-secretariaat heeft de verdere organisatie verzorgd. Hierbij moesten de deelnemers hun camera aanhouden, zodat wij konden monitoren of er correct gewerkt werd. Overigens mogen ze het cao-boekje en de sheets van de workshop bij de hand houden. Dit gebeurt namelijk in de praktijk bij een audit ook.

80% van de deelnemers was in een keer geslaagd. Uiteindelijk de andere 20% ook in de herkansing. Een mooi resultaat waar wij erg blij mee zijn.’

 

PayChecked in Transport feliciteert de inspecteurs van Cicero, Normec FLC en Normec VRO, plus andere geïnteresseerden met het behalen van het certificaat.

 

Wilt u weten welke transportbedrijven het keurmerk mogen voeren?
Kijk dan in ons
online register.

Deze content is niet rechtenvrij. Van dit interview mag niets zonder toestemming overgenomen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het PayChecked in Transport secretariaat. Het delen van dit interview via sociale media altijd mag, dat stellen wij zelfs zeer op prijs.