9 maart 2021

Misbruik van het PayChecked in Transport Keurmerk

Het secretariaat van de Stichting PayChecked in Transport heeft geconstateerd dat een aantal transportbedrijven ten onrechte het keurmerk voert op hun website of andere communicatiemedia. Wij wijzen deze bedrijven erop dat dit als misbruik zal worden aangemerkt, dat zij door de stichting hierop aan zullen worden gesproken en dat bij in gebreke blijven er juridische stappen zullen worden ondernomen. Ook zullen de namen van deze bedrijven op de website kenbaar worden gemaakt totdat zij het keurmerk hebben verwijderd.

Aan opdrachtgevers raden wij aan om bij het aanbesteden van opdrachten in geval van twijfel te checken of opdrachtnemers daadwerkelijk in het register staan vermeld. Het PayChecked register is te allen tijde leidend. Indien geconstateerd wordt dat bedrijven ten onrechte het keurmerk voeren verzoeken wij, dit zo snel mogelijk aan het secretariaat te melden via: info@paychecked.nl.