Wijzigingen PayCheked in Tranport keurmerkreglement en de registernormen per 1 juli 2022

Wijzigingen PayCheked in Tranport keurmerkreglement en de registernormen per 1 juli 2022

Geplaatst op:

Per 1 juli jl. zijn een aantal wijzigingen in het keurmerkreglement en de registernormen doorgevoerd:

  • In artikel 1 van het keurmerkreglement is een verduidelijking van de begrippen ‘opschorten’ en ‘doorhalen’ van het keurmerk toegevoegd.
  • In artikel 12 van het keurmerkreglement is sub-lid 12.1 toegevoegd, over opschorting van de vermelding van een onderneming in het register bij vaststellen major non-conformiteiten).
  • In artikel 6.5 (verhoging inspectiefrequentie) is het punt over de solvabiliteitseis van 20% geschrapt.

 

Voor de laatste versie van de beide documenten kun je terecht op https://www.paychecked.nl/documenten.html

Terug naar het overzicht