Wijzigingen in keurmerkreglement en registernormen PayChecked in Transport

Wijzigingen in keurmerkreglement en registernormen PayChecked in Transport

Geplaatst op: Wijzigingen in keurmerkreglement en registernormen PayChecked in Transport

Het keurmerk PayChecked in Transport groeide in 2022 van 600 naar 900 keurmerkhouders. ‘PayChecked’ is een gezamenlijk initiatief van evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) als antwoord op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Transporteurs die het keurmerk hebben behaald tonen hiermee aan dat zij hun chauffeurs betalen conform de cao voor het beroepsgoedwerenvervoer over de weg (BGV) en dat het risico op ketenaansprakelijkheid voor hun opdrachtgevers beperkt is. Steeds meer verladers in onder meer de pakkettensector, het grootwinkelbedrijf maar ook het speciaalvervoer verlangen het keurmerk van hun charters.

Met ingang van 2023 zijn de voorwaarden voor het keurmerk op een aantal punten aangepast. Het betreft de volgende aanpassingen:

 • Aanscherping van artikel 8 van het keurmerkreglement met betrekking tot toelating en inwerken van nieuwe inspectie-instellingen
 • Diverse aanpassingen met betrekking tot het inspecteren op ongebruikelijke transacties:
  • Nieuw artikel 3.3.1.8
  • Nieuw artikel 3.3.1.9
  • Aanpassing in oude artikel 3.3.1.8 (nu 3.3.1.10)
  • Aanpassing artikel 4.6.2.2
  • Nieuw artikel 5.3
  • Uitbreiding Bijlage E (protocol afwijking beoordelingssystematiek)

 • Aanpassing Bijlage B (checklijsten ten behoeve van risicoanalyse personeels- en loonadministratie en interne beheersingsmaatregelen)

Het bijgewerkte Keurmerkreglement en de aangepaste Registernormen zijn sinds begin 2023 als download beschikbaar op de PayChecked website en zullen met ingang van 1 februari a.s. door de inspectie-instellingen worden gehanteerd bij de inspecties.

De laatste versies van de beide documenten staan op deze pagina https://www.paychecked.nl/documenten.html

Voor aanvullende vragen neem contact op met Hans van Schaik, secretaris Stichting PayChecked (info@paychecked.nl)

Terug naar het overzicht