SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei

SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei

Geplaatst op:

Vanaf 21 september is de ‘SDG actieweek’. Een week gewijd aan het benadrukken van de cruciale rol die de SDG's, opgesteld door de VN, spelen bij het creëren van een betere wereld voor iedereen.

SDG 8

 SDG 8 - 'Eerlijk Werk en Economische Groei', is de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling die wij als keurmerk omarmen en actief uitdragen. In aanloop naar de SDG-actieweek willen we graag de aandacht vestigen op de rol van het PayChecked-keurmerk in het kader van SDG 8: 'het bevorderen van eerlijke beloning in de transportsector in Nederland.'

Lees meer over de VN Sustainable Development Goals (SDG's). De kern van de doelen zijn: Een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.’

Cruciale rol

De transportsector vervult een essentiële rol bij het bevorderen economische groei, zij verzorgt de toegang tot goederen en diensten. De transportsector wordt echter ook geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van onderbetaling. Dit gebeurt door constructies die zijn opgezet om regels voor minimumloon en cao-afspraken te omzeilen.
De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) vormt een belangrijk juridisch kader om onderbetaling aan te pakken door de gehele keten verantwoordelijk te maken. In het verlengde van de introductie van de WAS en het streven naar eerlijke beloning of eerlijk werk in de Nederlandse transportsector, hebben zeven jaar geleden TLN (Transport en Logistiek Nederland) en evofenedex het PayChecked in Transport keurmerk geïntroduceerd.

PayChecked in Transport heeft als doel om eerlijke beloning te waarborgen en maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen binnen de Nederlandse transportsector over de weg:

  1. Transparantie en Eerlijkheid: Het keurmerk vereist dat transportbedrijven hun werknemers eerlijke lonen betalen en zich houden aan arbeidswetgeving en cao-afspraken. Dit bevordert eerlijke werkomstandigheden en zorgt voor economische zekerheid voor werknemers. Hiervoor vinden terugkerende audits plaats.

  2. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: Bedrijven die het PayChecked-keurmerk dragen, tonen goed werkgeverschap en hun betrokkenheid bij maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is essentieel voor het bevorderen van duurzame economische groei.

Voor de SDG Actieweek benadrukken we de positieve impact van PayChecked in Transport en bundelen we graag onze krachten om eerlijk werk en duurzame economische groei voor iedereen in de transportsector en daarbuiten te bevorderen. Laten we samen streven naar een Nederland waar eerlijk werk en beloning de norm is. Waar we alleen nog zaken doen met bedrijven die deze norm handhaven. Zaken doen met bedrijven die hun werknemers volgens de norm betalen en die dus ook een eerlijke prijs berekenen voor hun diensten. #Truepricing

Doe mee!

Is jouw bedrijf al een PayChecked-keurmerkhouder? Laat het online weten!
Nog geen keurmerkhouder? Meld je dan aan bij een van de onafhankelijke inspectie-instellingen genoemd op www.paychecked.nl en draag bij aan een eerlijke en duurzame toekomst. Samen maken we het verschil!

Zie ook in deze video onze voorzitter Brigitte van der Burg over duurzaam ondernemen.

Terug naar het overzicht