PostNL: PayChecked in Transport keurmerk is de nieuwe norm

PostNL: PayChecked in Transport keurmerk is de nieuwe norm

Geplaatst op:

‘Professionaliseren op het gebied van compliance, kwaliteit en duurzaamheid. Bij PostNL nemen we graag het voortouw’.

Hoe waarborgt PostNL de kwaliteit van werk van haar bezorgpartners? Eind 2020 kondigde het management van PostNL het belang van juiste loonbetaling en daarmee de verplichting van het keurmerk PayChecked aan: “Op dat moment had 20% van onze bezorgpartners het PayChecked in Transport keurmerk, waarbij het streven was om dit in 2022 naar 100% te brengen" Dat doel is behaald en PostNL werkt in de pakketbezorging alleen nog samen met bezorgpartners die beschikken over het keurmerk PayChecked in Transport.
We bespreken dit proces en het belang van het keurmerk voor PostNL met Erna Meijer. Zij is al 32 jaar werkzaam binnen PostNL en sinds begin 2023 Directeur Sourcing bij PostNL, verantwoordelijk voor al het uitbesteed vervoer.

Sinds begin 2023 ben je Directeur Sourcing. Wat heeft je gemotiveerd om voor deze functie te kiezen?

Meijer: 'Mijn carrière bij het bedrijf heeft me veel verschillende facetten laten zien, maar verandering is altijd een rode draad geweest. Ook nu gaat mijn functie over verandering, aangezien de arbeidsmarkt voortdurend evolueert. Op dit moment richten we ons op het in dienst nemen van meer eigen personeel, dit in combinatie met professionele partners die zich richten op kwaliteit en duurzaamheid. Deze professionele bezorgpartners kunnen met ons meegroeien. PayChecked helpt ons bij deze professionalisering, niet alleen voor ons bedrijf maar ook voor de transportsector als geheel. Het is de weg naar kwaliteit. Dus we maken deze verandering en omslag samen met onze bezorgpartners.'

Wat was de oorspronkelijke motivatie van PostNL om het PayChecked keurmerk voor koeriers te introduceren?

Meijer: ‘PostNL introduceerde het PayChecked keurmerk als reactie op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), om ervoor te zorgen dat alle pakketbezorgers die voor PostNL werkten, conform de geldende wet- en regelgeving, inclusief de cao Beroepsgoederenvervoer (BGV-cao), werden betaald. Ruim 90% van onze pakketbezorgers heeft een arbeidsovereenkomst. Dat kan bij PostNL, of bij één van de bezorgpartners op basis van de BGV cao. Dat betekent dus ook dat deze chauffeurs een correct loon krijgen volgens één van deze cao's en dat zij pensioen opbouwen. Met het Paychecked keurmerk zorgen we er dus voor dat ook de pakketbezorger het correcte loon ontvangt. Maar ook bevordert het keurmerk door onafhankelijke toetsing: compliance, kwaliteit en duurzaamheid in onze samenwerking met bezorgpartners.’

Waarom is onafhankelijke toetsing belangrijk voor PostNL?

Meijer: 'Onafhankelijke toetsing is van cruciaal belang omdat het een objectief oordeel van een externe expert biedt. Hoewel we contractuele afspraken met onze bezorgpartners hebben, is het noodzakelijk dat naleving wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Inspectie-instellingen en het keurmerk bieden ons de garantie voor naleving. Inspectie is een complexe taak die specialistische kennis vereist. Tijdens inspecties wordt de bezorgonderneming grondig gecontroleerd. Dit is geen rol die een opdrachtgever wenselijk vindt of kan uitvoeren. Het keurmerk vermindert aanzienlijk het risico op onderbetaling. We begrijpen dat het nooit 100% waterdicht is, gezien de beperkingen van wat een onafhankelijk inspectiebureau kan controleren binnen een bedrijf. Maar het biedt een betrouwbare steekproef en we merken dat koeriersbedrijven dit thema ook uiterst belangrijk vinden.'

Een uitgangspunt om het keurmerk te behalen is professionalisering. Zien de ondernemers die voor jullie werken dit ook zo?

Meijer: 'Ja, de bezorgpartners waarmee wij samenwerken delen dit perspectief en streven ook naar professioneel zakendoen, net als wij. De veranderingen in de arbeidsmarkt en de opkomst van e-commerce hebben het belang van verdere professionalisering voor hen duidelijk gemaakt. Ze waarderen het feit dat PostNL hen hierin ondersteunt en maken graag gebruik van deze mogelijkheden. Ze zien de positieve impact. Het versterkt hun professionaliteit, leidt tot meer zakelijke kansen. Gelukkig ervaren onze bezorgpartners het belang van het keurmerk PayChecked, omdat ook zij het verschil merken. Het onderstreept de professionalisering en aantrekkelijkheid voor andere opdrachtgevers en het is ook duidelijk dat er anders geen ruimte is voor hen bij PostNL.

Wat waren de uitdagingen bij het implementeren van het PayChecked keurmerk, en hoe zijn deze aangepakt?

Meijer: ‘Onze voornaamste zorg was dat veel bezorgpartners mogelijk zouden stoppen omdat ze het belang van het keurmerk niet inzagen en daardoor het keurmerk niet wilden behalen. Gelukkig is dit niet gebeurd. We hebben onze bezorgpartners vanaf het allereerste moment betrokken bij het proces en hen volledig geïnformeerd over het proces. Dit omvatte communicatie, het organiseren van verschillende webinars in samenwerking met inspectie-instellingen en het delen van ervaringen van een bezorgpartner die al in het bezit was van het PayChecked keurmerk. Het is geruststellend om te zien dat onze bezorgpartners het belang van het PayChecked in Transport keurmerk onderschrijven.’

Hoe zie je de toekomst van het PayChecked in Transport keurmerk binnen de koeriersindustrie en de bredere markt voor transport en logistiek?

Meijer: ‘Ik verwacht dat het keurmerk de standaard in de transportsector zal worden en hopelijk zal het zich ook uitbreiden naar andere sectoren. Op die manier kunnen we gezamenlijk streven naar voortdurende verbetering van deze norm.’

PostNL wordt vaak gezien als een voorbeeld voor andere opdrachtgevers in de markt. Wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn voor andere partijen die overwegen een dergelijke professionaliseringsslag te maken?

Meijer: ‘Mijn belangrijkste boodschap zou zijn: Laten we gezamenlijk de transportbranche professionaliseren op het gebied van compliance, kwaliteit en duurzaamheid. Professionalisering is een collectieve inspanning, die we samen met onze bezorgpartners door de hele keten willen bereiken.’

######

Door: Ria Luitjes

Niets uit dit interview mag over genomen worden zonder toestemming van de auteur. Delen van dit interview via Social Media is wel toegestaan. Vragen: info@paychecked.nl

Terug naar het overzicht