Nijhof en Wassink b.v. en het PayChecked in Transport keurmerk

Nijhof en Wassink b.v. en het PayChecked in Transport keurmerk

Geplaatst op:

“We hebben het keurmerk behaald op verzoek van onze klanten. Eigenlijk was het voor ons al normaal om op die manier te werken. Ik durf zelfs te zeggen dat we daarin een voorbeeld zijn voor de branche.”

Sinds begin 2023 is Nijhof en Wassink b.v. in het bezit van het PayChecked in Transport keurmerk. We hebben met de twee directeuren, Martin Schoemaker en Bertil Bouwhuis, gesproken over het verkrijgen en het inzetten van het keurmerk, de nationale en internationale invloeden, de marktontwikkelingen waar zij zich momenteel op richten, de gevolgen van de coronapandemie en de vooruitgang op het gebied van duurzame trajecten. 

Het familiebedrijf Nijhof en Wassink werd opgericht in 1967 door de heren Nijhof en Wassink. Inmiddels is de familie Wassink niet meer betrokken bij het bedrijf. Lange tijd waren alleen broer en zus Nijhof actief binnen het bedrijf, maar sinds enige tijd maakt ook de derde generatie deel uit van het bedrijf. De familie is nog steeds voor 100% eigenaar. Naast de transportdivisie is er ook een dealerdivisie voor Volvo en Renault trucks. Inmiddels telt het gehele bedrijf circa1800 werknemers.

Martin Schoemaker (57), directeur, heeft al 35 jaar ervaring in de transportsector. Hij heeft zijn oorsprong in de geld- en waarde transportwereld. In 2001 trad hij in dienst bij Nijhof Wassink en ging hij zich bezighouden met het transport van mengvoeders. Destijds was dit een nieuwe tak van het bedrijf. Het bedrijf is gegroeid tot een belangrijke speler in bulkvervoer in Europa. Momenteel opereren er ongeveer 450 combinaties in Europa met standplaatsen in België, Nederland, Duitsland, Polen en Hongarije.

In september 2015 heeft het transportbedrijf een herstructurering ondergaan, wat resulteerde in de oprichting van twee divisies: de genoemde mengvoedertak en de chemietak, waar Bertil Bouwhuis verantwoordelijk voor is.

Bertil Bouwhuis (51) is nu drie-en-een-half jaar werkzaam als directeur binnen het bedrijf. Voorafgaand aan zijn tijd bij het bedrijf was hij twintig jaar lang actief als consultant interimmanager. De chemietak van het bedrijf omvat zowel droge bulkgoederen, zoals plastic korrels en PVC, als vloeibare chemicaliën, waaronder harsen en oplosmiddelen. Daarnaast is het bedrijf ook werkzaam in het brandstofvervoer met ongeveer 55 voertuigen. Die zorgen voor de brandstofvoorziening van ongeveer 800 tankstations. Vorig jaar is er een voedingstak overgenomen, waarbij ze zich richten op het transport van vloeibare voedingsmiddelen. Dagelijks zijn er zo'n 300 combinaties voor de chemietak onderweg en 250 in de Food sector.


Heeft jullie bedrijf de corona crisis goed doorstaan?

Schoemaker: “Ja, we mogen niet klagen. Hoewel de coronacrisis officieel voorbij is, zijn er nog steeds problemen. Er zijn nog steeds tekorten aan vrachtwagens of producten die niet verkrijgbaar zijn.. Sinds november of december hebben we gemerkt dat het "corona-effect" is afgenomen, wat betekent dat ook het economische effect van de pandemie verminderd is. Echter, we merken dat de handel afneemt als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de inflatie.”

Waarom hebben jullie het keurmerk behaald?

Schoemaker: “We hebben het keurmerk behaald op verzoek van enkele van onze klanten, waaronder Agrifirm. Dit is een coöperatie waarin ruim 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun inkoopkracht hebben gebundeld. Eigenlijk was het voor ons al normaal om op die manier te werken. Ik durf zelfs te zeggen dat we daarin een voorbeeld zijn voor de branche.”

Er rijden bijna duizend vrachtwagens per dag voor jullie op de weg. Hoeveel daarvan zijn ingehuurd?

Schoemaker: “We hebben ongeveer 800 vrachtauto's in eigen beheer en voor de overige 200 maken we gebruik van ingehuurde charters. Hier maken we onderscheid tussen vervoerders die incidenteel een rit voor ons uitvoeren en subcontractors.”

Vragen jullie specifiek om het keurmerk?

Bouwhuis: “Het aantal incidenteel ingehuurde charters is laag en vaak gaat het om ad hoc situaties. Met deze charters is het lastig om het keurmerk te bespreken, vooral in het internationale deel waar we niet altijd met dezelfde ondernemers werken. We voeren wel degelijke controles uit. Als het keurmerk Europees wordt en als alle opdrachtgevers het eisen van vervoerders, dan wordt het een stuk eenvoudiger.

Voor internationaal vervoer zijn we onlangs aangesloten bij Ecovadis*. Hier wordt ook gekeken naar hoe we omgaan met ons personeel. We hebben het PayChecked-keurmerk toegevoegd aan ons profiel bij Ecovadis om aan te tonen dat we op een correcte manier onze werknemers belonen.”

Gebruiken jullie het keurmerk ook als marketinginstrument? Zetten jullie het in naar opdrachtgevers en medewerkers toe?

Schoemaker: “Ja, absoluut. We vermelden het op onze website en zelfs als er niet specifiek om wordt gevraagd, voegen we het toe bij het indienen van tenders en offertes. Hiermee laten we zien dat we onze interne processen op orde hebben. HR gebruikt het keurmerk in haar communicatie en het staat ook op onze website. Dat is vaak het eerste waar chauffeurs naar kijken. Overigens ben ik er zeker van dat mensen die bij ons solliciteren, weten dat we correct betalen. We zijn een groot bedrijf en hebben een goede reputatie op dat gebied. Ik durf te stellen dat er zolang ik hier werk, en zelfs daarvoor, nooit één dag te laat is betaald. Nooit, ook niet tijdens de coronacrisis.”

Hoe gaat het met de markt en de beschikbaarheid van chauffeurs?

Schoemaker: De markt is iets beter, maar er is nog steeds een chronisch tekort aan chauffeurs in Nederland. Ons vakgebied is minder aantrekkelijk geworden in Nederland.

Bouwhuis: De nieuwe generatie staat niet te springen om chauffeur te worden en dus hebben we te maken met vergrijzing. Zonder de medewerkers in onze bedrijven in Hongarije en Polen zouden we het niet redden. Daar kunnen we wel goede chauffeurs vinden. We hanteren dezelfde normen, waarden en verantwoordelijkheden als we in Nederland hebben. De chauffeurs zijn in dienst en we betalen ook hier keurig, boven het marktgemiddelde.

Schoemaker: “De prijs speelt in onze branche een belangrijke rol. Er is nog nooit een klant geweest die tegen mij heeft gezegd dat we te goedkoop zijn. Het maakt niet uit welk tarief we proberen af te spreken. We worden altijd als te duur beschouwd.” Bouwhuis vult aan: “Wij zijn een internationaal bedrijf met 60% buitenlands vervoer en 40% Nederlands vervoer. Als je alleen Nederlandse chauffeurs in dienst hebt, zul je het niet redden. Ik durf te beweren dat er maar weinig Nederlandse transportbedrijven zijn die Nederlandse chauffeurs inzetten voor internationaal vervoer. Dit komt enerzijds door de prijs en anderzijds omdat het moeilijker is om geschikte chauffeurs te vinden.”

Welke duurzaamheidsprojecten hebben jullie?

Bouwhuis: “We hebben momenteel twee lopende initiatieven: HVO en elektrisch rijden. Met HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) wordt diesel geproduceerd uit restafval van o.a. vetten. Het heeft bijna dezelfde structuur als fossiele diesel en leidt tot een CO2-reductie van 90%. We zijn in gesprek met klanten om te kijken hoe we HVO kunnen implementeren, ondanks dat het duurder is. We streven naar het gebruik van HVO om onze doelen te bereiken, namelijk een reductie van 10% tegen 2025 en 30% tegen 2030.

Voor elektrisch rijden hebben we binnen ons bedrijf 'NIJWA zero' opgericht, waarin we investeren in laadpleinen om elektrisch rijden te bevorderen. We zijn op verschillende fronten actief bezig.”

Hoe verloopt de ontwikkeling van jullie duurzaamheidsprojecten en tariefstellingen in de keten? Staat men open voor eerlijke prijzen?

Bouwhuis: “Klanten tonen wel interesse. Het delen van kosten komt altijd ter sprake tijdens de gesprekken. Klanten zijn echter nog in een voortraject om ook voor duurzaamheid te betalen. In grote tenders draait het veelal nog om de prijs. We zien echter een beweging..”

Schoemaker: “Het onderwerp HVO komt altijd ter sprake, we hebben twee 'Home bases' waar we kunnen tanken. Dus voor ons is het geen probleem. Maar er is geen enkele klant die zegt dat ze een hogere prijs willen betalen. Sterker nog, in sommige gevallen legt de opdrachtgever vast wat de kostprijs moet zijn, omdat hun klant niet bereid is meer te betalen voor een product. De consument heeft het laatste woord.”

*Ecovadis behandelt een breed scala aan aspecten, zoals milieu, sociaal welzijn en verantwoordelijkheid. Het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het toont aan hoe je omgaat met CO2-reductie, hoe je omgaat met je personeel en hoe je omgaat met zaken die spelen in de maatschappij. Dit is breder dan het PayChecked-keurmerk.

Tekst Ria Luitjes
Foto’s: Nijhof en Wassink B.V.

Terug naar het overzicht