Ketenaanpak pakketdiensten Effectonderzoek: arbeidsinspectie ziet verbeteringen bij pakketbezorgers

Ketenaanpak pakketdiensten Effectonderzoek: arbeidsinspectie ziet verbeteringen bij pakketbezorgers

Geplaatst op: Ketenaanpak pakketdiensten Effectonderzoek: arbeidsinspectie ziet verbeteringen bij pakketbezorgers

21 december 2022 heeft de arbeidsinspectie het Ketenaanpak pakketdiensten Effectonderzoek gepubliceerd. De arbeidsinspectie ziet verbeteringen bij pakketbezorgers.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie via een ketenaanpak druk gezet op de pakketdienstverlening. Die ketenaanpak was gericht op een betere naleving van regels voor eerlijk werk bij deze dienstverleners en alle voor hen werkzame (onder)aannemers. Uit dit effectonderzoek blijkt dat de interventies van de Arbeidsinspectie aantoonbaar hebben geleid tot passende controle-en beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering van deze pakketdienstverleners.

Het onderzoek vermeldt dat de vier grootste pakketdienstverleners in Nederland PostNL, DHL, GLS en DPD o.a. de onderstaande maatregelen hebben getroffen:  

  • Intensiveren van poortcontroles door deze opdrachtgevers tot periodiek 100% controles.
  • Ontwikkelen en verstevigen van ICT-voorzieningen waaronder route-, tracking- en controle-apps.
  • Verplicht stellen van keurmerken zoals Paychecked (een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is).
  • Invoeren dan wel uitbreiden van eigen auditsystemen, aanpassingen in managementstructuren, aanstellen van security officers voor pakket- en koeriersdiensten.
  • Verbetering van informatievoorziening over eisen en verplichtingen aan (onder)aannemers.
    Betere screening van nieuwe (onder)aannemers en periodieke (jaarlijkse) screening van bestaande (onder)aannemers, met als gevolg ook het opzeggen van de overeenkomst met enkele (onder)aannemers.


Onderzoeksdoel, methode, afbakening, ervaringen van onderaannemers en de eindconclusies zijn te lezen in het volledige rapport op de website van de arbeidsinspectie.

Voorzitter PayChecked in transport Brigitte van der Burg: 'Wat een mooi bericht in het rapport van de arbeidsinspectie aan het einde van dit jaar. De vier grootste pakketdienstverleners hebben PayChecked in Transport verplicht gesteld voor alle of voor de nieuwe transportbedrijven die voor hen rijden. Een goed voorbeeld dat navolging verdient, ook van de overheid bij hun aanbestedingen.
De eerste stappen zijn gezet, onze Kerstwens is dat in 2023 nog veel meer verladers, logistieke en transportondernemingen dit goede voorbeeld volgen en PayChecked gaan omarmen.'

Terug naar het overzicht