29 juni 2021

Interview met Ruud Jongeneel van Jongeneel Transport over PayChecked in Transport

‘Heb jij als werkgever je zaakjes niet op de rit, dan gaat het als een lopend vuurtje. Chauffeurs praten heel veel met elkaar.’

Al 65 jaar is Jongeneel Transport gespecialiseerd in het vervoer van gassen; industriële en vloeibare gassen. Daarbij maken ze onderscheid tussen bulk en stukgoed. Bulk zijn de leveringen met tankwagens en stukgoed de leveringen van gasflessen en cilinders. Zij transporteren door heel Europa. Transportbedrijf Jongeneel is als één van de eerste bedrijven in 2016 PayChecked keurmerkhouder geworden. We kunnen stellen: een ambassadeur vanaf het eerste uur. Sinds vader Jongeneel in 2010 met pensioen is gegaan, runt Ruud Jongeneel samen met zijn broer Ard, Technisch Directeur, het familiebedrijf. In een interview vertelt hij over zijn ervaringen met het PayChecked keurmerk en het bijbehorende goed werkgeverschap.

Directeuren Ruud Jongeneel (l) en Ard Jongeneel (r) 

Ambassadeur van het eerste uur

Jullie zijn als een van de eerste bedrijven ge-audit, wat was hiervoor de reden?

‘Het was eigenlijk heel logisch, omdat het past bij de manier waarop wij al werken. We investeren in relaties, aan de ene kant door onze eigen huishouding goed op orde te hebben, en aan de andere kant de investering in de partijen, waarmee we samenwerken. Eerlijk zaken doen en correct belonen van je medewerkers is de basis om uiteindelijk op langere termijn op een duurzame wijze met elkaar samen te werken. Daarnaast vervul ik ook een rol in het TLN regiobestuur en de landelijke sociale commissie. Ik probeer met dit soort nieuwe dingen altijd mijn steentje bij te dragen. Ook omdat ik het leuk vind.’ 

PayChecked keurmerk in de praktijk

Benoemen jullie het keurmerk in jullie communicatie?

‘Wij communiceren het wel en bespreken het met onze opdrachtgevers. Jammer genoeg zie ik het keurmerk in de bedrijfsketen nog niet zo veel aandacht krijgen. Er wordt weinig naar gevraagd. Laat ik zeggen: het krijgt niet de aandacht zoals het destijds bedacht is vanuit evofenedex en TLN. Bij de bedrijven waar wij zelf mee samenwerken of die aan ons leveren, brengen wij het keurmerk zeker onder de aandacht. Dit zijn over het algemeen allemaal multinationals en bedrijven die de zaken echt wel goed op de rit hebben. Zij leggen sowieso al een ander eisenpakket bij ons neer. Als wij diensten inkopen zien we ook al snel genoeg of iets in lijn met de markt is of dat de aangeboden dienst belachelijk goedkoop is. Je kunt jezelf direct al afvragen of de verloning in zo’n bedrijf op correcte wijze gebeurt. Bedrijven weten inmiddels echt wel wat een goeie chauffeur is en wat je daarvoor moet betalen. Wij werken niet met bedrijven die ver onder de marktprijzen aanbieden, omdat dit ons  imago schaadt als er iets gebeurt.’

Goed werkgeverschap, correcte beloning

Communiceren jullie ook richting jullie personeel het PayChecked keurmerk als teken van goed werkgeverschap? Denk hierbij aan het werven van personeel, waarbij een bedrijf het keurmerk kan benoemen omdat dit aantoont dat het personeel correct betaald wordt, dus volgens de cao voor het Beroepsgoederenvervoer?
‘Nee wij communiceren dat niet. In de logistieke wereld praten de chauffeurs onderling heel veel. Dus als jij als werkgever je zaakjes niet op de rit heb, dan gaat het als een lopend vuurtje. Wij verkeren in de gelukkige positie dat wij het allemaal gewoon goed op de rit hebben en dat is ook bekend in de markt. Op het gebied van werving en selectie van nieuwe chauffeurs gaat het eigenlijk altijd heel erg makkelijk. Als ik kijk naar onze wervingskosten, zijn die praktisch nul. Wij ontvangen doorlopend sollicitaties van chauffeurs die graag bij ons aan de slag willen.’

Tekort aan goede chauffeurs

Dat is bijzonder want volgens TLN is er een tekort aan goede chauffeurs in de sector?

‘Ja, dat is zeker een probleem in de transportwereld, maar goed werkgeverschap loont zich gewoon. Dat gaat overigens verder dan alleen verlonen. Ook gaat het er om hoe je met je mensen omgaat. Wat voor materieel heb je en zorg je goed voor je materieel? Kijk, ik zeg het ook wel eens: als ik bij ons de mensen op de administratie een mooie computer geef, maar geen toetsenbord, dan kan ik niet verwachten dat er heel veel uit hun handen komt. Dat geldt ook voor een chauffeur. Je kunt een chauffeur met een halfbakken vrachtauto de weg opsturen. Maar daardoor kan hij of zij het werk niet goed uitvoeren. Je moet eerst zorgen dat je de basis goed hebt. Faciliteer je medewerkers gewoon op de goede manier, zodat zij hun werk goed kunnen doen.’

Inspectie

Wat betekent de audit, uitgevoerd door een inspectiebureau, voor jullie organisatie?

‘De eerste keer is het met het opzetten even zoeken naar de precieze informatie die gewenst wordt. We kennen het al een beetje want we zijn ook ISO gecertificeerd, dus daar hebben we jaarlijks ook audits van. Doordat we bijna volledig digitaal zijn is het redelijk makkelijk. Je krijgt van tevoren een lijstje met de basisdingen die je moet aanleveren. Die zetten we allemaal klaar voor de inspecteur. Hij of zij kan dan even gaan spitten. Komen er vragen, dan trek ik de juiste mensen erbij. Dat loopt eigenlijk altijd wel soepel. De inspectie is voor ons een goed meetpunt om te kijken of we het allemaal voor elkaar hebben zoals we bedacht hadden. Het houdt ons scherp en grappig genoeg rolt er wel eens iets uit een steekproef dat dan weer net even anders is dan dat wij hadden geïnterpreteerd vanuit het cao boekje. Kortom PayChecked is een mooie aanvulling op de jaarlijkse controle van je bedrijfsprocessen. Een vreemd iemand kijkt weer eens even mee.’

Meer grote transportbedrijven met een keurmerk

Je gaf eerder aan dat het keurmerk niet de aandacht krijgt zoals het destijds bedacht is. Wat zou zorgen voor een impuls?

‘Ik denk dat het enthousiasmeren van de evofenedex- leden meer keurmerkhouders oplevert dan communiceren via de TLN-leden, dus de transporteurs. Hoe je het wendt of keert, het brengt toch extra kosten met zich mee waar velen niet op zitten te wachten. Een push vanuit verladers richting de vervoerders kan een stimulans zijn om het keurmerk te behalen. Zij die het keurmerk al hebben weten inmiddels al dat bij de tenders van die bedrijven, ze extra punten scoren.’

Tekst: Ria Luitjes
Foto’s: Transportbedrijf Jongeneel

Deze content is niet rechtenvrij. Van dit interview mag niets zonder toestemming overgenomen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het PayChecked in Transport secretariaat. Het delen van dit interview via sociale media altijd mag, dat stellen wij zelfs zeer op prijs.