17 november 2020

Brigitte van der Burg nieuwe voorzitter van PayChecked in Transport

Per 1 november is Brigitte van der Burg benoemd als onafhankelijke voorzitter van bestuur van het Keurmerk Paychecked in Transport.

Het ‘PayChecked in Transport-keurmerk’ is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex. Met het keurmerk tonen opdrachtgevers en opdrachtnemers in transport aan dat zij correcte betaling van chauffeurs hoog in het vaandel hebben staan en verkleinen zij tevens het risico op ketenaansprakelijkheid die voortkomt uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)”.

Bestuursfuncties, voorzitterschappen en expertise in verschillende domeinen

Naast het ondernemerschap heeft Van der Burg veel ervaring in besturen en commissies. Zij is op dit moment o.a. voorzitter van NBBU, (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen), lid van het hoofdbestuur van MKB-NL  en woordvoerder voor de SFNN (Stichting Franchisenemer Netwerk Nederland). Ook vervult zij een technisch voorzitterschap bij de KNVB en diverse toezichthoudende functies.  

In 2006 heeft Van der Burg haar ondernemerschap onderbroken voor een lidmaatschap van de Tweede Kamer voor de VVD. In de periode tot en met 2017 was zij belast met diverse portefeuilles, zoals aanpak administratieve lastendruk, woningmarkt, Koninklijk Huis en de hervorming van het jeugdzorgstelsel. Alle expertise die zij heeft opgedaan in verschillende domeinen -waaronder ook in de transportwereld door haar lidmaatschap van het bestuur van de Commissie Stedelijke Distributie- in functies in de politiek, besturen en het bedrijfsleven, zet ze nu weer in voor het bedrijfsleven.  


‘Kijk goed naar praktische invulling van het keurmerk voor de MKB ondernemer’

Van der Burg: ‘Ik kijk erg uit naar de samenwerking met het bestuur, de commissies van PayChecked en de opdrachtgevers en transporteurs. Het fundament van het keurmerk is stevig gebouwd. Nu is het moment om dit verder uit te bouwen. Sterk is dat het keurmerk is opgezet door de organisaties van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de transportsector. Mijn ambitie is er aan bij te dragen dat alle opdrachtgevers dit keurmerk vragen en alle transportbedrijven dit keurmerk hebben. Daarbij moeten we wel ook blijven kijken naar de praktische invulling van het keurmerk voor de MKB transporteur zonder aan de kwaliteitseisen te tornen. Hoe kunnen we zorgen dat zij als ondernemers die elke dag ook zelf op pad zijn en deels geen salarisadministratie- of HR-afdeling hebben, ook aan de eisen kunnen voldoen? Dat is de kernvraag.’

‘Hoog op mijn agenda staat de bewustwording bij opdrachtgevers en transportbedrijven dat kwaliteit en imago steeds belangrijker worden in onze maatschappij. De samenleving vraagt veel vaker om een bewijs van de kwaliteit van je bedrijf, van goed werkgeverschap en van goed opdrachtgeverschap. Dan heb ik het niet alleen over een eis (bij aanbestedingen) door opdrachtgevers, maar ook de zichtbaarheid gewoon op straat, bijvoorbeeld met een sticker. Het Keurmerk PayChecked waarborgt deze kwaliteit en zorgt bovendien dat het risico op ketenaansprakelijkheid wordt verkleind.’

Fotocredit: Brigritte van der Burg

Deze content is niet rechtenvrij. Van dit interview mag niets zonder toestemming overgenomen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het payChecked in Transport secretariaat of de schrijver van het artikel. Het delen van dit interview via Sociale Media altijd mag, dat stellen wij zelfs zeer op prijs.