Blog Piet Massuger: Ploegendiensttoeslag

Blog Piet Massuger: Ploegendiensttoeslag

Geplaatst op:

Mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport en Logistiek Nederland – TLN – Met regelmaat schrijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis over de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg.

Soms, en dat zal met name binnen logistieke bedrijven of afdelingen aan de orde zijn, wordt er in ploegendienst gewerkt. Maar wat verstaat de cao daaronder en hoe moet het beloond worden?

Definitie

De cao beschrijft wat er onder een ploegendienst moet worden verstaan en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Laten we dat aan de hand van een voorbeeld eens bekijken.

In een warehouse werken twee groepen werknemers. Zij werken volgens dienstrooster op maandag tot en met vrijdag. Groep 1 werkt in de oneven weken van 05.00 uur tot 14.00 uur, inclusief pauzes. Groep 2 werkt in die oneven weken van 14.00 tot 23.00 uur. In de even weken wisselen de groepen om en dat herhalen zij steeds.

Om nu te kunnen bepalen of er sprake is van een ploegendienst lopen we de verschillende voorwaarden uit de cao na. Er moet:

  • structureel gewerkt worden in een rouleersysteem volgens dienstrooster    V
  • sprake zijn van 2 diensten of meer per etmaal                                               V
  • gewerkt worden gedurende 5 dagen per week of 10 dagen per 2 weken     V
  • minimaal 8 uur tussen de aanvangstijden van 2 diensten liggen                   V

Aan alle voorwaarden is voldaan en daarmee is er sprake van een ploegendienst.

Toeslag

De werknemers die in ploegendienst werken, hebben recht op een toeslag. Die toeslag bedraagt een bepaald percentage van het voor de werknemer geldende functieloon. Het functieloon is het loon dat hoort bij de trede van de loonschaal die op de betreffende werknemer van toepassing is.

Afhankelijk van de tijden van de diensten en van het aantal diensten, bedraagt dat percentage 8,75% (bij een vroege en late dienst die geen nachtdienst is), 11,25% (bij een dagdienst en een nachtdienst) of 13,75% (bij 3 of meer ploegen).

In bovengenoemd voorbeeld bedraagt de toeslag 8,75% van het functieloon.

Eén persoon

Soms stelt een alleenwerkende werknemer nog wel eens dat hij aanspraak zou hebben op de ploegendiensttoeslag, omdat hij in een rouleersysteem werkt en ook aan de overige eisen van het werken in ploegendienst zou voldoen. Maar daarover heeft het Hof Amsterdam al eens bepaald, zich baserend op Van Dale, dat een ploeg een groep bij elkaar behorende personen is. Daarvan is bij een alleenwerkende persoon geen sprake, zodat er geen sprake is van ploegendienst en dus ook geen recht op de toeslag bestaat.

Terug naar het overzicht