Blog Piet Massuger: overwerk, zaterdag en zondaguren

Blog Piet Massuger: overwerk, zaterdag en zondaguren

Geplaatst op:

mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport Logistiek Nederland -TLN- Met regelmaat schijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis van het cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Veel werknemers verrichten overwerk. Maar wat is overwerk en hoe moet dat uitbetaald worden? En hoe zit het met op zaterdag of zondag gewerkte uren? De CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen kent daar een aantal bepalingen over.

Definitie

Maar eerst even over de vraag wat overwerk is. De CAO kent daarvoor een vrij specifieke definitie die bepaalt dat overuren uren zijn, niet liggend op zaterdag en/of zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur in de week wordt overschreden. Oftewel, als iemand meer werkt dan 40 uur op maandag tot en met vrijdag, dan worden de uren boven de 40 aangemerkt als overuren. Dat geldt ook voor de deeltijdwerker. Dus stel dat een werknemer een contract heeft voor 32 uur per week en hij werkt in een bepaalde week op maandag tot en met vrijdag 44 uur, dan heeft hij 4 overuren. De 8 uren, tussen de 32 en 40, zijn wel ‘meeruren’, maar geen overuren.

Op zaterdag of zondag gewerkte uren zijn geen overuren. Hoewel, voor rijdend personeel op dubbelbemande voertuigen ligt dat net iets anders. Voor hen geldt dat gekeken wordt naar de periode van maandag tot zaterdag 07:00 uur. Wordt in die periode in een week het aantal van 40 uren overschreden, dan is er sprake van overuren.

Vergoeding

Overuren worden in beginsel uitbetaald. Daarbij ontvangt de werknemer naast het uurloon een toeslag van 30%. Voor de hiervoor genoemde meeruren geldt dat ‘slechts’ het uurloon betaald wordt. De werknemer heeft over die uren geen recht op de toeslag van 30%.

Zaterdag en zondag

Voor uren gewerkt op zaterdag geldt dat de werknemer naast het uurloon recht heeft op een toeslag van 50%. Dat geldt dus ongeacht het aantal uren dat hij werkt. Stel dat een werknemer elke week uitsluitend op zaterdag werkt, dan heeft hij over alle gewerkte uren recht op het uurloon plus de toeslag van 50%.

Voor rijdend personeel op dubbelbemande voertuigen geldt dat voor de zaterdagvergoeding de zaterdag pas om 07:00 uur begint.

Voor op zondag gewerkte uren geldt naast het uurloon een toeslag van 100%. Dat is weer ongeacht het aantal gewerkte uren. Bovendien maakt het hier niet uit of je dubbelbemand rijdt of niet; werken tussen zondag 00:00 uur en maandag 00:00 uur betekent altijd dat de werknemer recht heeft op het uurloon plus een toeslag van 100%.

 

Terug naar het overzicht