Blog Piet Massuger: Het geheel is (soms) meer dan de som van de delen

Blog Piet Massuger: Het geheel is (soms) meer dan de som van de delen

Geplaatst op: Bestuurswissel PayChecked in Transport 2022

mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport Logistiek Nederland -TLN- Met regelmaat schijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis van het cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. |

De CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen kent voor de fulltime werknemer een loongarantie van 40 uur per week. Daardoor kan het geheel meer zijn dan de som van de delen.

Wiskunde

Op de middelbare school vond ik, buiten de gymles, wiskunde het leukste vak dat er gegeven werd. Althans zolang ik het begreep. Uiteraard de gewone rekenregels, functies, vectoren, ik vond het fantastisch om ermee bezig te zijn. En er zat ook een mate van voorspelbaarheid in: 1 plus 1 is toch echt 2.

Sociale wetenschappen

Later maakte ik kennis met wat wetenschappen en met name de sociale wetenschappen. Niets ten nadele daarvan, maar die hielden er soms toch wat andere theorieën op na. Opeens kreeg ik te horen dat 1 plus 1 ook 3 kon zijn. Wiskundig klopt daar natuurlijk niets van, maar vanuit de gedachte dat als twee personen samenwerken dat wel eens tot een resultaat kan leiden dat nooit het resultaat had kunnen zijn van hun afzonderlijke inspanningen, is er wat voor te zeggen.

CAO

Weer later kwam ik bij TLN terecht en kreeg ik te maken met de CAO beroepsgoederenvervoer. Die bevat een loongarantie inhoudende dat aan een fulltime werknemer een uitbetaling van minimaal 40 uur per week gegarandeerd is. Dat is anders als in een week een wachtdag valt, omdat de werknemer zich ziek gemeld heeft. Dan is de loongarantie voor die week 32 uur.

Loongarantie

Wat houdt een loongarantie van 40 uur per week in?

Stel een fulltime werknemer werkt op maandag 8 uur, op dinsdag 9 uur, op woensdag 8 uur, vrijdag 9 uur en op zaterdag 6 uur. Hij heeft dan in een week, wat volgens de CAO de dagen van maandag tot en met zondag zijn, exact 40 uur gewerkt en krijgt 40 uur uitbetaald. Over de zaterdaguren heeft hij bovendien recht op een toeslag van 50%.

Stel dat deze zelfde werknemer niet op de zaterdag had gewerkt, dan heeft hij die week 34 uur gewerkt. Op basis van de cao-bepaling heeft hij dan, voor die week, toch recht op het loon over 40 uur. Oftewel, hij ontvangt over 6 uur loon, terwijl daar geen arbeid tegenover staat. En daarmee kan het geheel dus echt meer zijn dan de som van de delen.

Terug naar het overzicht