19 april 2022

Blog Piet Massuger: 'De juiste loontrede'

Blog Piet Massuger: 'De juiste loonschaal'

Piet Massuger TLNmr. Piet Massuger
 is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport Logistiek Nederland -TLN- Met regelmaat schijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis van het cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. 

 

De werknemer die in dienst komt moet uiteraard juist ingeschaald worden. In mijn eerste blog voor PayChecked ging ik in op het bepalen van de juiste loonschaal. Maar daarmee ben je er nog niet, want nu moet nog vastgesteld worden in welke trede hij geplaatst wordt.

Treden

Elke in de cao Beroepsgoederenvervoer opgenomen loonschaal bestaat uit meerdere treden. Het aantal treden is afhankelijk van de schaal en varieert van 5 tot 11 treden. Als de werknemer zijn werkzaamheden normaal uitvoert heeft hij na een jaar recht op een hogere trede, met een hoger loonbedrag. Dat gaat zo door tot het einde van de schaal bereikt is. Kan de werkgever aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneert, dan kan hij een tredeverhoging onthouden. Daarvoor is dan wel vereist dat hij de werknemer hierover schriftelijk informeert onder opgave van redenen. En dat moet worden gedaan uiterlijk 1 maand voordat de tredeverhoging zou ingaan.

Ervaring

De trede waarop een werknemer bij indiensttreding aanspraak heeft, is afhankelijk van de ervaring die hij heeft. Er wordt gekeken naar het aantal onafgebroken ervaringsjaren in dezelfde of in een soortgelijke functie. Die ervaring kan overigens zijn opgedaan in de bedrijfstak beroepsgoederenvervoer, maar ook ervaring opgedaan in andere bedrijfstakken telt mee. Verder gaat het om de ervaring die opgedaan is direct voorafgaand aan de indiensttreding. Was er sprake van een onderbreking van 2 jaar of langer, dan telt de tijd voorafgaand aan die onderbreking niet meer mee.

Dus stel dat een loodsmedewerker direct voorafgaand aan indiensttreding 3 jaar in dezelfde functie gewerkt heeft, dan heeft hij bij indiensttreding recht op trede 3 van de schaal die hoort bij de functie die hij gaat vervullen.

Maar heeft diezelfde loodsmedewerker 15 jaar ervaring in dezelfde of een soortgelijke functie gevolgd door 3 jaar ervaring als administratief medewerker, dan zal dat betekenen dat hij volgens trede 0 van de schaal betaald wordt.

Afwijkingsmogelijkheden

Geen regel zonder uitzonderingen en dat geldt ook hier. Zo mag de werkgever de werknemer plaatsen in een hogere trede dan waarop die werknemer op basis van het aantal jaren ervaring aanspraak heeft. Ook kan hij de werknemer in het eerste jaar één trede lager plaatsen dan waarop hij op basis van het aantal jaren ervaring aanspraak heeft. En verder bestaat nog de mogelijkheid om de werknemer gedurende de proeftijd in een lagere trede te plaatsen. Aan al deze afwijkingsmogelijkheden zijn wel voorwaarden verbonden.


ⓒ  PayChecked in Transport - niets uit dit blog mag gebruikt of gekopieerd worden zonder toestemming. Een quote is toegestaan met bronvermelding en een tag (in geval van Socal Media). Het delen van dit blog via social media is wel toegestaan. Dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld.