8 maart 2022

Blog Piet Massuger: 'De juiste loonschaal'

Blog Piet Massuger: 'De juiste loonschaal'

 

Piet Massuger TLN

 

mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport Logistiek Nederland -TLN- Met regelmaat schijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis van het cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg.

 

 

Volgens de cao Beroepsgoederenvervoer wordt een werknemer ingeschaald in de loonschaal die hoort bij zijn functie. Maar welke schaal hoort bij welke functie? De ene koeriersfunctie is de andere niet en voor chauffeursfuncties geldt dat net zo.

Voorlichtingsboek 

In de cao is niet aangegeven welke schaal bij welke functie hoort. Die cao geeft wel aan dat er aan de hand van een functiewaarderingssysteem een functie-indeling plaatsvindt of beter gezegd heeft plaatsgevonden. De uitwerking daarvan is terug te vinden in een voorlichtingsboek met functietyperingen dat bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) verkrijgbaar is en op de site www.stl.nl terug te vinden is.

Zes koeriers functies

Kijk je in dat boek dan tref je bijvoorbeeld zes koeriersfuncties aan. Daarbij komen koeriers voor die lokaal rijden, maar ook die nationaal en zelfs internationaal rijden. Verder kennen we ook nog eens een onderscheid tussen geregeld en ongeregeld vervoer. Bij geregeld vervoer gaat het in grote lijnen om veelal vaste routes terwijl er bij ongeregeld vervoer meer variatie in de ritten en adressen zit.

Vaak echter wijkt de functie af

Zoals aangegeven bevat het voorlichtingsboek functietyperingen, zeg maar functiebeschrijvingen met daaraan gekoppeld de juiste loonschaal. Als in een bedrijf exact dezelfde functie voor komt, is het simpel; de werknemer die die functie vervult dient te worden betaald volgens de schaal die in het voorlichtingsboek is opgenomen. Vaak echter wijkt de functie in meer of mindere mate af van de beschreven functie. Dan zal bekeken moeten worden of er in het voorlichtingsboek een functie voor komt die beter aansluit. Dan kan worden aangesloten bij de inschaling die daarbij hoort.

STL inschakelen

Komt de functie in het geheel niet in het voorlichtingsboek voor, dan wordt het natuurlijk lastiger om een dergelijke functie te waarderen. De werkgever kan dan STL inschakelen om hem te assisteren bij het beschrijven en waarderen van de functie. Mijn advies is om dat ook zeker te doen, want het waarderen van kennis, kunde, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functie-eisen, bezwarende omstandigheden en wat er allemaal nog meer bij functies komt kijken, is een vak apart.

ⓒ  PayChecked in Transport - niets uit dit blog mag gebruikt of gekopieerd worden zonder toestemming. Een quote is toegestaan met bronvermelding en een tag (in geval van Socal Media). Het delen van dit blog via social media is wel toegestaan. Dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld.