10 zekerheden van het PayChecked in transport keurmerk

10 zekerheden van het PayChecked in transport keurmerk

Geplaatst op:

Opdrachtgevers verkiezen sneller een onderneming die is onderzocht door een onafhankelijke instantie. Waarom? Omdat dit zorgt voor gemoedsrust en tijdsbesparing.

Het PayChecked keurmerk is specifiek bedoeld voor transportbedrijven. Met dit keurmerk toont een transportonderneming aan dat zij handelt volgens vastgelegde registratienormen, wat het risico voor opdrachtgevers beperkt met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Dit keurmerk is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting: PayChecked in Transport.

Er is een groeiend aantal verzoeken van opdrachtgevers voor dit keurmerk. Welke voordelen geniet u als transporteur wanneer u zich laat certificeren en het PayChecked in Transport keurmerk mag voeren? Hieronder volgen er tien.

  1. Je toont hiermee aan dat je je werknemers betaalt conform de CAO afspraken en dat uw personeels- en loonadministratie op orde is. 
  2. Het beperkt het risico voor je opdrachtgever op een claim in de ketenaansprakelijkheid Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).
  3. Een (potentiële) opdrachtgever hoeft zelf geen onderzoek uit te voeren of jij je zaken op orde hebt.
  4. Je bedrijfsnaam staat in het actuele online register. Hierdoor ben je gemakkelijk te vinden voor nieuwe klanten.
  5. De certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen gespecialiseerd in de controle op verplichtingen uit arbeid.
  6. Periodiek, minimaal één keer per twee jaar vindt controle plaats.
  7. Je onderscheidt je in de markt van ondernemingen zonder keurmerk.
  8. Het keurmerk kan een voorwaarde zijn voor een opdrachtverstrekking. 
  9. Je ontvangt tot 10 stickers van PayChecked voor op de vrachtauto’s of bestelbussen.
  10. Op je eigen website mag je het PayChecked logo plaatsen. Voor websitebezoekers verhoogt dit de betrouwbaarheid van je bedrijf.

* Als keurmerkhouder bent je gerechtigd om het logo van PayChecked in Transport te voeren op facturen en in jullie (digitale) communicatie met opdrachtgevers. De logo's zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

 

Gerelateerd nieuwsartikel: KOOLMEES: DOOR OP INGESLAGEN WEG MET WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

 

Terug naar het overzicht