17 juni 2020
10 zekerheden van het PayChecked in transport keurmerk

10 zekerheden van het PayChecked in transport keurmerk

Opdrachtgevers kiezen sneller voor een bedrijf dat door een onafhankelijke instelling is geïnspecteerd. Waarom? Het ontzorgt en bespaart tijd.

Het PayChecked keurmerk is een keurmerk specifiek voor transportondernemingen. Met dit keurmerk toont een transportonderneming aan te werken volgens de vastgelegde registratienormen, Hierdoor wordt het risico van opdrachtgevers beperkt in het geval van de ketenaansprakelijkheid door de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Dit keurmerk is ondergebracht in een onafhankelijke stichting: PayChecked in Transport.

Welke zekerheden heeft u als transporteur als u zich laat certificeren en u hierdoor het PayChecked in Transport keurmerk mag voeren? We noemen er hier tien.

  1. U toont hiermee aan dat u uw werknemers betaalt conform de CAO afspraken en dat uw personeels- en loonadministratie op orde is. 
  2. Het beperkt het risico voor uw opdrachtgever op een claim in de ketenaansprakelijkheid Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).
  3. Een (potentiële) opdrachtgever hoeft zelf geen onderzoek uit te voeren of u uw zaken op orde heeft.
  4. Uw bedrijfsnaam staat in het actuele online register. Hierdoor bent u gemakkelijk te vinden voor nieuwe klanten.
  5. De certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen gespecialiseerd in de controle op verplichtingen uit arbeid.
  6. Periodiek, minimaal één keer per twee jaar vindt controle plaats.
  7. U onderscheidt zich in de markt van bedrijven zonder keurmerk.
  8. Het keurmerk kan een voorwaarde zijn voor een opdrachtverstrekking. 
  9. U ontvangt tot 10 stickers van PayChecked voor op uw vrachtauto’s of bestelbussen.
  10. Op uw eigen website mag u het PayChecked logo plaatsen. Voor websitebezoekers verhoogt dit de betrouwbaarheid van u bedrijf.

* Als keurmerkhouder bent u gerechtigd om het logo van PayChecked in Transport te voeren op facturen en in uw (digitale) communicatie met opdrachtgevers. De logo's zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

 

Gerelateerd nieuwsartikel: KOOLMEES: DOOR OP INGESLAGEN WEG MET WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES