ZZP'er en het keurmerk Paychecked in Transport

Voor een ZZP'er die louter zelf als chauffeur goederen vervoert is het niet mogelijk om het keurmerk Paychecked in Transport te behalen. Het keurmerk ziet voornamelijk toe op een juiste loonbetaling uit hoofde van de wet aanpak schijnconstructies. U heeft als ZZP'er geen loon maar ontvangt een vergoeding voor verrichte vervoerswerkzaamheden. U bent een ZZP'er als u geen personeel in dienst heeft en de opdrachten zelfstandig of gezamenlijk met uw compagnon uitvoert. De juridische structuur (eenmanszaak, BV, VOF) is daarbij niet van belang. Wanneer u vervoer uitbesteedt en/of arbeidskrachten inleent om uw vervoerswerkzaamheden uit te voeren, ook als ZZP'er, kunt u wel het keurmerk Paychecked in Transport behalen. (Let op, aan het inlenen van arbeidskrachten en het uitbesteden van vervoer, al dan niet aan ZZP'ers, zijn voorwaarden verbonden die beschreven staan in de Paychecked in Transport norm).

VOORBEELD 1
U bent eigenaar en bestuurder van een besloten vennootschap (BV) en verricht samen met uw compagnon (mede eigenaar en bestuurder) vervoerswerkzaamheden. U heeft geen personeel in dienst. Zowel u als uw compagnon zijn dan aan te merken als ZZP'ers en kunnen niet in aanmerking komen voor het keurmerk. Bovenstaand voorbeeld geldt ook als het om een VOF gaat (vennootschap onder firma).


VOORBEELD 2
U bent eigenaar en bestuurder van een besloten vennootschap (BV) en verricht vervoerswerkzaamheden. U heeft geen personeel in dienst. U besteedt vervoer uit aan een ZZP'er of ondervervoerder en/of u huurt arbeidskrachten in die vervoersactiviteiten verrichten. U kunt dan in aanmerking komen voor het keurmerk. Voldoet u aan de voorwaarden van voorbeeld 2, ga naar deze pagina en meld uw organisatie aan.