Aanmelden

Goed dat u uw bedrijf wilt onderscheiden door het ketenkeurmerk PayChecked in Transport te gaan halen.

De controle wordt gedaan door een geregistreerde inspectie-instelling. Bij de controle staat een aantal onderwerpen centraal:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming
  2. Klachtenprocedures
  3. Contracten
  4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer. 

De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijzen wij naar de verschillende inspectie-instellingen.

De jaarlijkse bijdrage is voor PayChecked is vastgesteld op € 120,-. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij minder dan 10 werknemers in dienst hebben, betalen een gereduceerd tarief van € 90,-. Deze bijdrage is verschuldigd door zowel de bedrijven die het keurmerk behalen, als door de bedrijven die zich alleen nog hebben aangemeld. De factuur voor deze jaarlijkse bijdrage ontvangt u separaat.

Maak hieronder uw keuze

Aanmelden organisatie Bent u zzp'r?