Keurmerk

Hoe werkt het keurmerk PayChecked?

Wanneer u het keurmerk PayChecked aanvraagt wordt door een onafhankelijke inspectie-instelling een controle op de administratie uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt bepaald of uw werknemers het juiste loon krijgen uitbetaald en uw bedrijf aan de normen voldoet. Is dit het geval, dan ontvangt u het keurmerk en wordt uw bedrijf opgenomen in een openbaar register op www.paychecked.nl. In het register kunnen opdrachtgevers eenvoudig toetsen of een vervoerder een geldig keurmerk heeft en tot wanneer dat geldig is.

Hieronder vindt u de vier stappen naar het keurmerk.

Stappen

Stap 1

Aanmelden bij onafhankelijke inspectie-instelling

De eerste stap is de aanmelding voor de controle door een inspectie-instelling. De inspectie-instelling beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Deze normen vindt u in de Normenset PayChecked in Transport.

Stap 2

Aanmelden bij PayChecked

De tweede stap is de registratie bij de Stichting PayChecked in Transport. Vul het aanmeldformulier in en stuur het ingevulde formulier vervolgens op naar het secretariaat.

Stap 3

Controle door inspectie-instelling

De inspectie-instelling voert een controle op de administratie uit. Aan de hand daarvan wordt bepaald of uw werknemers het juiste loon krijgen uitbetaald en uw bedrijf aan de normen voldoet. Bij onregelmatigheden krijgt u de gelegenheid uw administratie aan te passen en vindt een hercontrole plaats.

Stap 4

Definitieve registratie PayChecked

Wanneer de inspectie-instelling de controle heeft goedgekeurd wordt het bedrijf definitief geregistreerd in het PayChecked register. Vervolgens vindt er periodiek, minimaal één maal per twee jaar, een controle plaats om te beoordelen of uw bedrijf, als keurmerkhouder, nog voldoet aan de eisen. Bij vermelding in het register gaat u akkoord met het keurmerkreglement.

Begeleiding

Wanneer u het keurmerk wilt behalen en daarbij begeleid wilt worden, kunt u kiezen voor begeleiding door een gespecialiseerd bureau. Weliswaar zijn hier kosten aan verbonden, maar het scheelt mogelijk tijd bij het verzamelen van de benodigde informatie, en voorkomt wellicht dat u een herkeuring dient te ondergaan omdat er oranje of rode afwijkingen zijn geconstateerd bij de eerste inspectie. Als u meer wilt weten over deze begeleiding kunt u contact opnemen met de binnen PayChecked geregistreerde inspectie instellingen of met TLN of evofenedex.