Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De Tweede Kamer heeft op 6 oktober jl. ingestemd met de aanpassing van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Daarmee is invoering van ketenaansprakelijkheid voor het loon voor vervoer en expeditie weer een stap dichterbij. Voor het keurmerk PayChecked in Transport is dit een belangrijke mijlpaal. Met het keurmerk PayChecked in Transport kunnen bedrijven namelijk aantonen dat ze hun medewerkers het juiste loon uitbetalen. Voor opdrachtgevers dus een belangrijk keurmerk omdat ze hiermee het risico op ketenaansprakelijkheid voor het loon minimaliseren. De eerste drie bedrijven hebben deze week het keurmerk succesvol behaald. Het gaat om Brakenhoff B.V., Jongeneel Transport en Sanders|Fritom. 

Aanpassing WAS voor vervoer en expeditie

De WAS is een bestaande wet die in 2015 van kracht is geworden. Tot nu toe vallen werkzaamheden die worden uitgevoerd onder een vervoersovereenkomst of een expeditie-overeenkomst niet onder deze wet. Dat gaat nu op korte termijn veranderen. De WAS regelt onder andere ketenaansprakelijkheid voor het loon. Vanaf begin volgend jaar zal de ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing zijn op transport- en expeditie-activiteiten.

Ketenaansprakelijkheid voor het loon

De WAS regelt dat een werknemer die niet het juiste loon uitbetaald krijgt niet alleen een loonvordering in kan stellen bij zijn werkgever maar ook bij diens opdrachtgever. Beide zijn hoofdelijk aansprakelijk.

 

PayChecked in Transport

Meer informatie over PayChecked in Transport is te vinden op www.paychecked.nl. PayChecked in Transport is een initiatief van TLN en EVO.