Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

​​Registreren

De eerste stap is de registratie bij de Stichting PayChecked in Transport. Vul het aanmeldformulier​​ in en stuur het ingevulde formulier vervolgens op naar het secretariaat. 

Aanmelden controle

De tweede stap is de aanmelding voor de controle door een inspectie-instelling. De inspectie-instelling beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Deze normen vindt u in de Normenset PayChecked in Transport.

Wanneer de inspectie-instelling de controle heeft goedgekeurd wordt het bedrijf definitief geregistreerd in het PayChecked register. Vervolgens vindt er periodiek een controle plaats om te beoordelen of uw bedrijf, als keurmerkhouder, nog voldoet aan de eisen.

Begeleiding

Wanneer u het keurmerk wilt behalen en daarbij begeleid wilt worden kunt u kiezen voor de keurmerkbegeleiding door Transport en Logistiek Nederland voor € 800,-. Voor leden is er een voordeel tot maximaal € 350,- op de keurmerkbegeleiding door TLN. Voor meer informatie over begeleiding kunt u contact opnemen met TLN Consultancy via 088 4567 146 of consultancy@tln.nl . ​​