​​​Laat met het keurmerk van PayChecked direct aan jouw opdrachtgevers zien dat jij de werknemers op de juiste manier beloont.

Zo voorkom je onprettige situaties en extra administratieve lasten. Je (potentiële) opdrachtgevers zien direct dat jouw bedrijf aan de normen voldoet en dat het niet meer nodig is om controles op de administratie uit te voeren. Dit scheelt tijd en geld en de opdrachtgever kan snel zaken met je doen. Vraag nu ook het keurmerk aan​!​

Voor wie?

Wil je het keurmerk PayChecked in Transport aanvragen dan dient jouw bedrijf te voldoen aan een aantal basiscriteria:

  1. Het bedrijf dient in Nederland gevestigd te zijn.
  2. Het bedrijf heeft personeel in dienst.
  3. De werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg of de CAO Goederenvervoer Nederland.