​​

Vanuit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan jouw werknemer, als hij te weinig loon betaald krijgt, niet alleen bij jou maar ook direct bij jouw opdrachtgever een loonclaim indienen.

 

Maatregelen

Dat is geen prettige situatie. De relatie met de opdrachtgever kan door een dergelijke claim (of deze nu wel of niet terecht is) onder druk komen staan. Om zichzelf tegen dergelijke claims te beschermen, zal de opdrachtgever waarschijnlijk willen aantonen dat hij geen schuld heeft. Dat kan hij doen door onder andere contractueel met je af te spreken dat het juiste loon betaald wordt en dat hij daarop mag controleren. Daarmee moet je dus de opdrachtgever toelaten tot een deel van jouw administratie.


Voordelen PayChecked

Dat kost, zeker als je meer dan 1 opdrachtgever hebt, veel tijd. Daarom kun je er ook voor kiezen om het keurmerk PayChecked te behalen. Eens per 2 jaar wordt er dan door een onafhankelijke certificerende instelling een audit uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt bepaald of jouw bedrijf aan de normen voldoet. Is dat het geval, dan krijg je het keurmerk en kun je bij jouw opdrachtgevers aannemelijk maken dat het niet meer nodig is om controles op de administratie uit te voeren. Dit scheelt jou veel tijd en daarmee ook geld. ​