Vanuit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) loop je bij de inzet van (onder)vervoerders het risico op een loonclaim van één van hun werknemers, wanneer zij te weinig loon betaald krijgen. 


Maatregelen

Bij een dergelijke aanspraak kun je aantonen dat je daar geen schuld aan hebt door met jouw (onder)vervoerder schriftelijk afspraken vast te leggen.  Hier in staan onder andere dat de (onder)vervoerder het juiste loon betaalt en dat zij jou toestaan hierop te (laten) controleren. Dit is natuurlijk een enorme administratieve last, zeker als je met meerdere (onder)vervoerders werkt. Ook voor de (onder)vervoerder zelf is het niet prettig om steeds verschillende opdrachtgevers toe te moeten laten in de administratie, zeker als zij meerdere opdrachtgevers hebben.


​Voordelen PayChecked 

Om deze administratieve lasten te verlichten kan gebruik worden gemaakt van het keurmerk PayChecked. Dit keurmerk zorgt ervoor dat er minstens eens per 2 jaar wordt gecontroleerd op een groot aantal punten uit de WAS:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming
  2. Klachtenprocedures
  3. Contracten
  4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer.


Wanneer je dus gebruik maakt van (onder)vervoerders die in het bezit zijn van het keurmerk PayChecked, hoef je (uitzonderingen daar gelaten) geen controles meer uit te oefenen op de administratie van de (onder)vervoerders. Dit scheelt je veel tijd en werk.