Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

​De keurmerkorganisatie bestaat uit een bestuur, secretariaat, College van Deskundigen en Commissie van Beroep. ​In onderstaand schema staat de keurmerkorganisatie van PayChecked in Transport.


 


Bestuur

De Stichting PayChecked wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit twee vertegenwoordigers van TLN, twee vertegenwoordigers van EVO en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden zijn:

  • Tjerk Kroes (onafhankelijk voorzitter)
  • Rico van Aggele (namens TLN)
  • Ben Hendriks (namens TLN)
  • Theo Heemskerk (namens EVO)
  • René Bruyne (namens EVO)

Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van de operationele bedrijfsvoering door het secretariaat aan te sturen. Daarnaast stelt het bestuur alle normen, regelingen en procedures vast en is daar eigenaar van. Het bestuur is financieel verantwoordelijk en is verantwoordelijk voor het verstevigen van de marktpositie van het keurmerk.

Het bestuur laat zich bijstaan door de secretaris die de verbindende schakel vormt met de andere onderdelen uit de keurmerkorganisatie.


Secretariaat

De dagelijkse uitvoering van het beleid ligt bij het secretariaat. Secretariaatswerkzaamheden worden uitgevoerd door of onder regie van de secretaris. De secretaris is het aanspreekpunt voor bestuur, College van Deskundigen, commissie van beroep en ondernemers.


College van Deskundigen

Het College van Deskundigen (CvD) adviseert het bestuur over het keurmerk. Dit kunnen adviezen zijn over alle aspecten van het PayChecked keurmerk.

In het CvD zitten vertegenwoordigers van:

  • Keurmerkhouders
  • Inspectie-instellingen
  • EVO
  • TLN

De secretaris van PayChecked vormt de verbindende schakel tussen de CvD en het bestuur. Uitgangspunt is dat er verschillende medewerkers van de diverse organisaties deelnemen in het bestuur en/of de CvD.


Commissie van Beroep

Als een vervoerder en een inspectie-instelling een meningsverschil hebben en het meningsverschil wordt niet weggenomen door de bezwaarprocedure dan is de mogelijkheid om de casus voor te leggen aan de Commissie van Beroep. Zij beoordelen of het beroep terecht is ingesteld of niet. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend. De Commissie van Beroep kan naar aanleiding van een beroepsprocedure het bestuur adviseren om de normen of reglementen aan te passen.