PayChecked in Transport is opgezet als een keurmerk. Dat betekent dat bedrijven moeten voldoen aan bepaalde eisen en dat er door middel van een audit wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de gestelde eisen.

Voor het behalen van het keurmerk PayChecked in Transport moet een bedrijf een aantal stappen doorlopen, namelijk:

  1. Aanmelding
  2. Audit
  3. Definitieve registratie
  4. Bezwaar en beroep
1.       Aanmelding

De eerste stap voor het behalen van het keurmerk PayChecked in Transport is registratie bij de Stichting PayChecked in Transport. Daarvoor moet het aanmeldingsformulier worden verstuurd naar het secretariaat van de Stichting PayChecked in Transport. Op de pagina aanmelden kun je meer informatie vinden over hoe je jouw bedrijf kan aanmelden.

Als jouw aanmelding voldoet aan een aantal basiscriteria dan wordt het bedrijf tijdelijk (voor een periode van 6 maanden) geregistreerd in het register. Tevens wordt een factuur gestuurd voor de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting PayChecked in Transport.


2.       Audit

De audit wordt afgenomen door een geregistreerde inspectie-instelling. Bij de audit staat een aantal onderwerpen centraal:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming
  2. Klachtenprocedures
  3. Contracten
  4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer.

Aan de hand van een steekproef zullen de auditors de controles uitvoeren. Afhankelijk van de bedrijfssituatie (complexiteit bedrijfsvoering, beschikbare documentatie etc.) is de verwachting dat een audit tussen 0,5 en 1 dag in beslag neemt.

De inspectie-instelling beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Alle normen zijn opgenomen in de Normenset PayChecked in Transport.


3.       Bezwaar en Beroep

Als een vervoerder niet akkoord is met de beoordeling door een inspectie-instelling kan bezwaar aangetekend worden bij de inspectie-instelling. De geaccrediteerde inspectie-instelling moet hiervoor procedures hebben ingericht om het bezwaar onafhankelijk af te handelen. Mocht een vervoerder zich niet kunnen vinden in de reactie op het bezwaar dan kan beroep aangetekend worden. Beroep aantekenen kan bij de onafhankelijk Commissie van Beroep.


4.       Definitieve registratie

Heeft de inspectie-instelling het bedrijf goedgekeurd dan wordt het bedrijf definitief geregistreerd in het PayChecked register. Iedere 2 jaar vindt een audit plaats om te beoordelen of een keurmerkhouder nog voldoet aan de eisen van PayChecked in Transport. Indien een inspectie-instelling op basis van vooraf vastgestelde criteria besluit dat er een verhoogd risico is dan kan er tijdelijk jaarlijks een audit plaatsvinden.

Iedereen kan in het openbare register zien welke vervoerders het keurmerk PayChecked hebben behaald. Opdrachtgevers kunnen daardoor eenvoudig toetsen of een vervoerder beschikt over het keurmerk.


Begeleiding

Is jouw aanmelding goedgekeurd dan kun je direct een audit aanvragen bij de geselecteerde inspectie-instellingen. Wil je de kans van slagen bij een audit vergroten dan kun je je laten begeleiden door TLN Consultancy. Voor meer informatie over begeleiding kun je contact opnemen met TLN Consultancy via 088 4567 146 of consultancy@tln.nl​.​