Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

​Wil je het keurmerk PayChecked in Transport behalen dan dient jouw bedrijf te voldoen aan een aantal basiscriteria:

  1. Het bedrijf dient in Nederland gevestigd te zijn​
  2. Het bedrijf heeft personeel in dienst
  3. De werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg of de CAO Goederenvervoer Nederland.


Aanmelden van een bedrijf kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en voorzien van een handtekening te sturen naar info@paychecked.nl of Stichting PayChecked in Transport, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer.


Het secretariaat van de Stichting PayChecked in Transport zal de aanmelding controleren aan de hand van de basiscriteria. Voldoet het bedrijf dan wordt het voor een periode van zes maanden opgenomen in het register. In die tijd kan het bedrijf een audit laten uitvoeren en zich definitief laten registreren in het PayChecked register.

 

Wat zijn de kosten?

Voor deelname wordt een jaarlijkse bijdrage door de Stichting PayChecked in Transport in rekening gebracht. Deze bijdrage is vastgesteld op € 60,-. De kosten voor de audit zijn afhankelijk van de situatie bij jouw bedrijf en kan variëren per inspectie-instelling. Voor een kostenopgave kun je contact opnemen met één van de inspectie-instellingen.